INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V DOMOVĚ PRO SENIORY:

 Aktuálně jsou návštěvy v domově pro seniory povoleny při dodržení potřebných
hygienických opatření.

Podrobné pokyny pro návštěvníky naleznete zde.

Věnujte jim prosím pozornost. Ředitel tyto pokyny může v průběhu uvolňování preventivních opatření měnit s ohledem na vývoj aktuální situace.

I nadále platí, že se se svými blízkými můžete spojit pomocí moderních technologií (spojení přes aplikace WhatsApp, Messenger nebo Viber).

V případě jakýchkoli dotazů volejte na tel. číslo 602 419 039 – sociální pracovnice.


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:

Doporučení pro návštěvy obyvatel domu s pečovatelskou službou: čtěte zde.

 

Všem, co nám pomáhají, patří velké díky!


Za podporu a materiální pomoc děkujeme našemu zřizovateli:


Město Letovice

Dále nás podpořili:
 • Daniela Višková
 • Zdena Gabariková
 • Ludmila Bártíková
 • Jana Chloupková
 • Soňa Dušilová
 • Lenka Kyjovská
 • Barbora Brožková
 • Karel Juřík
 • Mgr. Lenka Dražilová
 • Marie Dočekalová
 • Monika Šudomová
 • Jarmila Stejskalová
 • Cukrárna a kavárna Freitag
 • Miluška Bělehradová
 • Jana Bačovská
 • Blanka Vašicová
 • Jana Ochotková
 • Radek Vitoul
 • MUDr. Gabriela Hniličková
 • Ing. Zdeňka Coufalová
 • Zdena Pospíšilová
 • Eliška Hanušová
 • Anna Marková
 • Markéta Bohatcová
 • Renata Daňková
 • Bc. Jana Zemánková
 • Alois Kalivoda
 • Kateřina Jančová
 • Zbyněk Šulc
             

Díky patří také všem anonymním dárcům, kteří se rozhodli nás podpořit.

 


Město Letovice je zřizovatelem příspěvkové organizace pro poskytování sociálních služeb občanům, kteří potřebují pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku a bez pomoci společnosti nemohou překonat svoji nepříznivou sociální situaci.

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace, poskytuje službu Domov pro seniory a Pečovatelská služba, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., vyhláškou č. 505/2006 Sb. a obecně závaznými předpisy.

Organizace je financne podporovana z prostredku Jihomoravskeho kraje a Mesta Letovice

 
Organizace je financne podporovana z prostredku Jihomoravskeho kraje a Mesta Letovice