Aktuální informace k návštěvám v domově pro seniory Letovice

Omezení návštěv i nadále trvá, od 9. 7. 2021 budou návštěvy umožněny za následujících podmínek:

 

 • návštěvy mohou probíhat v pracovní dny v době od 9.00 hod do 16.15 hod, o víkendech a svátcích od 10.00 hod do 17.00 hod
 • každý návštěvník musí mít k ochraně dýchacích cest respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
 • každý návštěvník musí předložit buď:
  • doklad (písemný nebo SMS zprávu) o absolvování vyšetření RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší více než 7 dní, nebo
  • doklad (písemný nebo SMS zprávu) o absolvování antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší více než 72 hodin (může být z laboratoře, nebo od zaměstnavatele, případně ze školy), nebo
  • písemný originál (ověřenou kopii) dokladu o tom, že maximálně 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19, nebo
  • PROSÍME POZOR – OPĚTOVNÉ ZPŘÍSNĚNÍ - vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od aplikace druhé dávky (u vakcín se dvěma dávkami) případně první dávky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů a návštěvník nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19
  Výše uvedené doklady jsou Vaším majetkem, nezůstávají v CSSML, pouze ověříme skutečnosti v nich uvedené.

 

S ohledem na to, že poskytovatel sociálních služeb nemá povinnost testování návštěv,NEPROVÁDÍME testování návštěvníků antigenním testem POC přímo v domově. Vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 provádějí veřejná odběrová místa, nebo se lze dohodnout s většinou praktických lékařů. 

Další informace o testování můžete získat na tomto odkaze:
Seznam odběrových míst – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz) nebo u Vašeho praktického lékaře.


Další konkrétní režimová opatření, která je nutno dodržet, naleznete ZDE.


Upozorňujeme, že podmínky pro návštěvy  i vycházky uživatelů se mohou s ohledem na vývoj epidemiologické situace či na základě nařízení Vlády ČR či MZČR měnit. Proto sledujte naše webové stránky nebo se informujte telefonicky.


Díky za Vaši trpělivost a spolupráci

 

V době zákazu návštěv v domově pro seniory můžete opět využít možnosti kontaktu s Vašimi blízkými pomocí zpráv či videí - spojení přes aplikace WhatsApp, Messenger nebo Viber.

Pokud byste chtěli Vašim blízkým do domova něco přinést, můžete balíček ponechat na recepci a my jej předáme.

V případě jakýchkoli dotazů volejte na tel. číslo 602 419 039 – sociální pracovnice.

 

Všem, co nám pomáhají, patří velké díky!


Za podporu a materiální pomoc děkujeme našemu zřizovateli:


Město Letovice

Dále nás podpořili:
 • Daniela Višková
 • Zdena Gabariková
 • Ludmila Bártíková
 • Jana Chloupková
 • Soňa Dušilová
 • Lenka Kyjovská
 • Barbora Brožková
 • Karel Juřík
 • Mgr. Lenka Dražilová
 • Marie Dočekalová
 • Monika Šudomová
 • Jarmila Stejskalová
 • Cukrárna a kavárna Freitag
 • Miluška Bělehradová
 • Jana Bačovská
 • Blanka Vašicová
 • Jana Ochotková
 • Radek Vitoul
 • MUDr. Gabriela Hniličková
 • Ing. Zdeňka Coufalová
 • Zdena Pospíšilová
 • Eliška Hanušová
 • Anna Marková
 • Markéta Bohatcová
 • Renata Daňková
 • Bc. Jana Zemánková
 • Alois Kalivoda
 • Kateřina Jančová
 • Zbyněk Šulc
             

Díky patří také všem anonymním dárcům, kteří se rozhodli nás podpořit.

 


Město Letovice je zřizovatelem příspěvkové organizace pro poskytování sociálních služeb občanům, kteří potřebují pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku a bez pomoci společnosti nemohou překonat svoji nepříznivou sociální situaci.

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace, poskytuje službu Domov pro seniory a Pečovatelská služba, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., vyhláškou č. 505/2006 Sb. a obecně závaznými předpisy.

Organizace je financne podporovana z prostredku Jihomoravskeho kraje a Mesta Letovice

 

 

 
Organizace je financne podporovana z prostredku Jihomoravskeho kraje a Mesta Letovice