Aktuálně

INFORMACE PRO UŽIVATELE A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

Pečovatelská služba je odborná služba, která má zaměřovat svou činnost především na přímou práci s uživateli služby. Poskytovanými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejných služeb, jako je např. rozvoz jídla či úklid.

 

Základním východiskem pro poskytování pečovatelské služby je nepříznivá sociální situace. To znamená, že potřeby člověka nemohou být zcela naplněny jeho vlastními silami, či za pomoci rodiny nebo jiných přirozených zdrojů.

 

Pečovatelská služba svými pracovníky zajišťuje v hlavním případě péči o člověka a o jeho základní potřeby (hygiena, oblékání, pomoc s pohybem, pomoc s úklidem a úpravou jeho domácího prostředí atd.). Cílem pečovatelské služby je pomoci lidem co nejdéle setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí (v jejich bytech a domácnostech) tak, aby mohli být součástí svého přirozeného prostředí a mohli se na poskytování služby podílet. Pečovatelská služba v domácím prostředí má doplňovat péči rodiny či dalších veřejných a zdravotních služeb.

 

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny, víkendy i svátky v době
od 7.00 hod do 20.00 hod.

 

O poskytování pečovatelské služby je rozhodnuto na základě sociálního šetření, kterým se zjistí, zda se žadatel nachází v nepříznivé sociální situaci a zda nemůže využívat pro uspokojení svých potřeb jiné zdroje.

 

Poskytování pečovatelské služby musí vést k řešení nepříznivé sociální situace, směřuje k podpoře samostatnosti, k sociálnímu začleňování. Poskytování pečovatelské služby má doplňovat přirozené zdroje (rodina, blízké osoby, veřejné zdroje), ne tyto zdroje nahrazovat.

 

 

Doporučujeme tedy, aby uživatelé zvážili svoji situaci, co sami zvládnou a s čím opravdu potřebují pomoci od pečovatelek, které jsou odborně školené a zaměstnané pro to, aby pomáhaly osobám v nepříznivé sociální situaci.

 

Jak bylo uvedeno výše – pečovatelská služba nemá nahrazovat veřejně dostupné služby, jako je právě dovážka obědů nebo úklid. Zajištění těchto záležitostí je možné v Letovicích prostřednictvím komerčních služeb, a to např.:

  • Stravování Ledeko, a. s. Letovice, telefon 516 528 711

  • Stravování Marta Kalasová, telefon 603 540 336

  • Úklidová firma Marie Štrofová, telefon 777 224 048

 

V případě dotazů ohledně poskytování pečovatelské služby se můžete obrátit na:

  • vedoucí pečovatelské služby (telefon 516 481 251 nebo 606 789 328)

  • sociální pracovnice (telefon 516 481 251 nebo 608 989 635

Rády Vám vše vysvětlíme a poradíme.