DOMOV PRO SENIORY

Domov pro seniory Letovice je pobytová sociální služba poskytovaná v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato služba je poskytována nepřetržitě a jejím cílem je poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Nepříznivá sociální situace definovaná pro přijetí osoby do domova pro seniory představuje stav, kdy pomoc a podporu nelze zajistit prostřednictvím rodiny, blízkých osob ani terénních či ambulantních služeb. Stav seniora vyžaduje nepřetržitou pomoc druhé osoby zejména z důvodu oslabení či ztráty schopností způsobených vysokým věkem či zdravotním stavem.

Naším cílem je zajistit naplnění potřeb uživatelů kvalifikovaným personálem. Pomoc a podpora je každému uživateli individuálně nastavena tak, aby mohl žít spokojeně, důstojně a bezpečně.

Cílovou skupinu Domova pro seniory v Letovicích tvoří:

 • senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech.
 • osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůžko, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků.

Poskytováním sociální služby se snažíme uživatelům zajistit naplnění jejich individuálních potřeb. Služba je schopna zajistit pomoc i osobám trvale upoutaným na lůžko, s velkou mírou závislosti na pomoci druhé osoby. Naopak za uživatele služby neděláme to, co sami zvládnou, ale podporujeme jejich soběstačnost a samostatnost. Sociální služba svým charakterem nenahrazuje běžné dostupné zdroje

Co vše jsme schopni v domově pro seniory zajistit?

 • Pomoc s osobní hygienou
  • zajištění denní hygieny
  • mytí a koupání
  • zajištění inkontinenčních pomůcek a pomoc při výkonu fyziologických potřeb
 • Pomoc s oblékáním
  • svlékáním
  • výběrem oděvů
 • Pomoc se samostatným pohybem
  • při změnách poloh
  • při manipulaci s předměty
  • při pohybu v zařízení i ve venkovních prostorách
  • zajištění a zápůjčka kompenzačních pomůcek (hole, vozíky, chodítka)
  • rehabilitace
 • Zajištění celodenního stravování
  • příprava a výdej stravy
  • pomoc s příjmem stravy i tekutin
  • spolupráce s nutričním terapeutem
 • Péče o domácnost
  • zajištění pomoci v domácím prostoru (pokoji) uživatele
  • zajištění úklidu
  • spéče o oděvy, obuv
  • zajištění tepelného komfortu
 • Zajištění kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc udržovat a navazovat společenské kontakty
  • pomoc s orientací
  • pomoc s komunikací
  • pomoc při využívání běžných služeb (např. zajištění kadeřníka, pedikúry)
 • Podpora při seberealizaci
  • pomoc při vzdělávání
  • zajištění možnosti pracovního uplatnění
  • nabídka oblíbených činností
 • Péče o zdraví a bezpečí
  • zajištění bezpečného prostředí, pomoc při minimalizaci rizikových situací
  • zajištění zdravotní pomoci, spolupráce s lékaři
  • nabídka zdravé výživy, pomoc při dodržování dietních opatření
 • Uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při správě financí
  • vyřizování osobních dokladů
  • zajištění možnosti účasti na veřejném životě (např. účast na volbách)
  • zajištění ochrany práv uživatelů

S uživateli, jejich potřebami a mírou potřebné pomoci a podpory ze strany personálu domova pracujeme individuálně. Každému uživateli se snažíme pomáhat dle jeho aktuálních potřeb, představ a zvyklostí. Snažíme se podporovat a zachovávat jejich soběstačnost a neprohlubovat závislost na pomoci druhých osob. Dokážeme odkázat na další odborníky, specialisty a případně zprostředkovat jiné služby.