Odborné praxe

Centrum sociálních služeb města Letovice umožňuje absolvování odborné praxe:

 

Studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením

Obsah praxe:

 • seznámení s chodem organizace, organizační strukturou, zaměstnanci, s pracovní náplní sociálních pracovnic apod.,
 • vedení spisové dokumentace, administrativní úkony,
 • průběh sociální práce – jednání se zájemcem o službu, sociální šetření, přijetí uživatele, ukončení služby, činnosti související s pobytem uživatele v Domově pro seniory,
 • proškolení BOZP a požární ochrany, seznámení se Standardy kvality CSSML, vnitřními předpisy a Etickým kodexem CSSML,
 • navázání kontaktu s uživateli,
 • pomoc při organizaci volnočasových aktivit pro uživatele.

 

Studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol se zdravotnickým zaměřením

Obsah praxe:

 • seznámení s chodem organizace, organizační strukturou, zaměstnanci, s pracovní náplní zdravotních sester apod.,
 • vedení ošetřovatelské dokumentace, administrativní úkony,
 • proškolení BOZP a požární ochrany, seznámení se Standardy kvality CSSML, vnitřními předpisy a Etickým kodexem CSSML,
 • navázání kontaktu s uživateli,
 • poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče,
 • rozvinutí profesních schopností.

 

Účastníkům rekvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách


Obsah praxe:

 • seznámení s chodem organizace, organizační strukturou, zaměstnanci, s pracovní náplní pracovníka v sociálních službách apod.,
 • vedení spisové dokumentace, administrativní úkony,
 • proškolení BOZP a požární ochrany, seznámení se Standardy kvality CSSML, vnitřními předpisy a Etickým kodexem CSSML,
 • navázání kontaktu s uživateli,
 • pomoc při organizaci volnočasových aktivit pro uživatele,
 • nácvik jednotlivých úkonů péče dle vyhlášky č. 505/2006 Sb..


Kontaktní osoba:
Bc. Věroslav Kyjovský – vedoucí sociální péče
Tel.: 516 481 290
Mob.: 602 188 103
e-mail: kyjovsky@cssletovice.cz