PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba je jednou z nejrozšířenějších poskytovaných sociálních služeb. V Letovicích se poskytuje již od osmdesátých let. Pečovatelská služba se poskytuje na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Formy:

  1. terénní
    • poskytování pečovatelské služby v domácnostech občanů Letovic, místních částí i obcí se samostatnou působností,
    • poskytování terénní pečovatelské služby v domě s pečovatelskou službou,
  2. ambulantní
    • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zázemí pečovatelské služby je v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS), jehož výstavba byla zahájena v září 1999 a kolaudace proběhla 30.11.2000. První nájemníci se začali stěhovat již v prosinci. Cílem této výstavby bylo vytvořit kvalitní a odpovídající bydlení občanům se sníženou soběstačností (s potřebou zajištění dopomoci při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti).

V roce 2004 byl přistavěn domov pro seniory, který je propojený společným hlavním vstupem s DPS. Tím vzniklo nové zařízení s právní subjektivitou Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace, dále jen CSSML. Zřizovatelem CSSML je město Letovice. Za provoz organizace a kvalitu poskytovaných služeb zodpovídá ředitel.