S čím Vám můžeme pomoci

 

Pečovatelská služba (dále PS) může uživatelům poskytováním jednotlivých úkonů ze základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo fakultativních úkonů dle Sazebníku PS, pomoci naplňovat jejich potřeby v následujících oblastech:


Osobní hygiena

    • Pomoc s celkovou hygienou (mytí a koupání)

    • Pomoc s denní hygienou (ústa, obličej, uši, ruce)

    • Pomoc s výkonem fyziologické potřeby (zajištění podmínek a pomůcek)

 

Zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

    • Oblékání a svlékání

    • Obouvání a zouvání

    • Celková úprava vzhledu

 

Samostatný pohyb

    • Pomoc se změnami poloh

    • Manipulace s předměty

    • Pohyb v prostoru vlastní domácnosti

    • Pohyb mimo domácnost

 

Zajištění stravování

    • Pomoc s přípravou stravy

    • Pomoc s přijímáním stravy

    • Pomoc se zajištěním stravy

    • Pomoc se zajištěním potravin

 

Péče o domácnost

    • Úklid a údržba domácnosti

    • Úklid osobního prostoru

    • Péče o prádlo, oděvy a obuv

    • Zajištění tepla a vody v domácnosti

    • Obsluha domácích spotřebičů

    • Nakládání s domácími odpady

 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

    • Pomoc při navazování a udržování vztahů s rodinou, blízkými a přáteli

    • Pomoc při orientaci v místě, čase a osobách

    • Pomoc při komunikaci

    • Pomoc při využívání běžně dostupných služeb a při zapojení do sociálních aktivit přiměřených věku

 

Seberealizace

    • Pomoc při vzdělávání, získávání znalostí

    • Pomoc s přípravou na zaměstnání

    • Pomoc s pracovním uplatněním

    • Pomoc při zajišťování oblíbených činností

 

Péče o zdraví a bezpečí

    • Pomoc se zdravotní prevencí

    • Pomoc se zajištěním bezpečí

    • Pomoc s návštěvou lékaře a dodržováním léčebného režimu

 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

    • Pomoc při hospodaření s finančními prostředky

    • Pomoc při jednání a uzavírání smluv, řešení dluhů

    • Pomoc při nakládání s majetkem

    • Pomoc při využívání sociálních dávek a jiných výhod

    • Pomoc při vyřizování osobních dokladů

    • Pomoc při ochraně politických práv

    • Prevence proti zneužívání

 

Podpora rodičovských kompetencí

    • Pomoc v péči o děti (pomoc při zajištění školní docházky, pomoc v péči o dítě v domácím prostředí, předcházení rizikům při onemocnění či zdravotním znevýhodnění dítěte)

 

Výše jsou vyjmenovány pouze okruhy potřeb, které může pečovatelská služba pomoci člověku naplnit. Výčet je zde proto, aby si mohl žadatel o službu vytvořit představu, co vše může pečovatelská služba zajistit. Některé úkony provádí přímo pečovatelky, ostatní potřeby pomáhají naplňovat prostřednictvím předáním kontaktů na další organizace a služby zajišťující konkrétní potřeby.