Výbor obyvatel

Složení:

Předseda: Dagmar Kratochvilová

Členové: Ing. Otakar Procházka, Marta Hájková, Bohuslav Kalas

Dagmar Kratochvilová
 
Ing. Otakar Procházka Marta Hájková
 
Bohuslav Kalas Marie Krausová

 

Výbor obyvatel jsme zřídili, abychom lépe porozuměli potřebám a přáním našich uživatelů. Uživatelé se tak mohou prostřednictvím svých zástupců ve Výboru obyvatel podílet na uspořádání života v DpS.

Jednání výboru obyvatel svolává ředitel dle potřeby, zpravidla 1 x za čtvrt roku, nebo se koná nárazově na základě  podnětu členů Výboru obyvatel.